Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчет на Капиталови разходи за IV-то трим. 2021 год. 25 Февруари 2022 365
Отчети ,,СЕС,, за IV-то трим.2021 год. 25 Февруари 2022 349
Отчет за Касово Изпълнение на бюджета за IV-то трим.2021 год. 25 Февруари 2022 344
Месечни отчети ,,СЕС,, към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 407
Муесечен отчет на Капиталови разходи към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 455
Месечен отчет на бюджет към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 390
Отчети ,,СЕС,, към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 443
Отчет на Капиталови разходи към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 437
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 440
Отчет за Касово Изпълнение на бюджета към 31.10.2021г. 10 Ноември 2021 459
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023