Венера Илиева Цекова

Кметства

Данни за контакт

Кмет на с.Галово

Телефон: 09173/2282

Мобилен: 0877829855

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019