Валентина Стефанова Илиева

Дирекция "Финансово-счетоводни дейности и данъци"

Данни за контакт

Гл.специалист счетоводител

Телефон: 09171/47-31

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Стая 308

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019