Стефка Борисова Димитрова

Дирекция "Финансово-счетоводни дейности и данъци"

Данни за контакт

Касиер събирач МДТ

Телефон: 09171/47-16

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Стая 101

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020