Филтър
Брой записи # 
Име Позиция Телефон Факс
Анатоли Костадинов Кирилов Директор на дирекция"Финансово счетоводни дейности и данъци" 09171/47-28
Добромир Георгиев Дончев домакин 09171/47-28
Дорета Денова Гл.специалист Кадри 09171/47-34
Стефка Борисова Димитрова Касиер събирач МДТ 09171/47-16
Радостина Иванова Иванова Гл.специалист МДТ принудително събиране 09171/47-16
Валентина Стефанова Илиева Гл.специалист счетоводител 09171/47-31
Татяна Христова Петрова Главен счетоводител 09171/47-32
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024