Цветана Стефанова Станева

Дирекция "Oбщински технически дейности,инвестиции и общинска собственост"

Данни за контакт

Гл.спец. незаконно строителство

Телефон: 09171/4722

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020