Пенка Кръстева Петрова

Дирекция "Oбщински технически дейности,инвестиции и общинска собственост"

Данни за контакт

Снимка към контекта

Ст.спец."Опазване на околната среда, хигиена, поддръжка и озеленяване"

Телефон: 09171/47-37

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Стая 304

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020