Галя Богомилова Борисова

Дирекция "Oбщински технически дейности,инвестиции и общинска собственост"

Данни за контакт

Снимка към контекта

Мл.специалист по устройство на територията

Телефон: 09171/47-23

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Стая 204

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020