Филтър
Брой записи # 
Име Позиция Телефон Факс
Цветелин Емилов Георгиев
Вероника Детелинова Иванова Директор на дирекция "Общински технически дейности, инвестиции и общинска собственост" 09171/4704 09171/3371
Румяна Илиева Цветкова Гл. експерт "Обществени поръчки" 09171/4706 09171/3371
Зорница Асенова Вълчева Мл. специалист "Деловодство" и технически архив 09171/47-14
Денислав Севдалинов Ивов Мл.експерт "Икономически дейности" 09171/47-20
Йорданка Георгиева Йорданова Мл. експерт 09171/47-21
Галина Василева Георгиева Гл.спец. общински пазар и общежитие 09171/47-21
Мариан Николаев Кивуцов Ст. специалист "Кадастър и регулация" 09171/47-23
Гергана Ганова Гл. специалист екология и управление на отпадъците 09171/47-24
Пенка Кръстева Петрова Ст.спец."Опазване на околната среда, хигиена, поддръжка и озеленяване" 09171/47-37
Цветана Стефанова Станева Гл.спец. незаконно строителство 09171/4722
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024